Straipsniai » Sąmoningumas

Būkite atidūs tam, ką spinduliuojate
Būkite atidūs tam, ką spinduliuojate

Mūsų širdies rezonansas formuoja įvykius mūsų gyvenime, suveda mus su žmonėmis, tam kad pamilę kitą, vėl ir vėl pamiltume save. Nes kiti – mūsų pačių atspindžiai.

 

Jeigu jūsų viduje gyvena baimė - pasaulis jus gąsdins.

Paleisk baimę bei trūkumą saugumo. Kai bijome, nešiojamės paveikslėlį savo galvoje, scenarijų – ko nenorime, ko bijome. Bet Visatai tai yra užsakymas, gausime tai, kas yra paveikslėlyje. Paleisk tą paveikslėlį iš savo galvos.

 

Jeigu jūsų viduje agresija - pasaulis jus puls.

Dažniausiai pykstame tada, kai viskas vyksta ne taip, kaip norime, kad vyktų. Paleisk pyktį, išdidumą, trūkumą kontrolės bei lūkesčius.

 

Jeigu jūsų viduje gyvena troškimas kovoti ar keršyti - pasaulis parūpins jums ringą. 

Paleisk tikėjimą, kad kai atkeršysiu būsiu laimingas. Pagalvok – nori būti teisiu, ar geriau turėti vidinę laisvę ir ramybę. Paleisk norą keršyti.

 

Jei širdyje gyvena kaltė - pasaulis ras būdų jus nubausti.

Mes patys išdidžiai žinome, kad pasielgėme blogai. Tačiau pakilus aukščiau išdidumo, aukščiau sąžinės nebelieka nieko nei gerai, nei blogai. Viskas tiesiog yra. Paleisk norą save kaltinti ir bausti. Paleisk išdidų žinojimą apie gėrį ir blogį.

 

Jei jūsų širdyje veši nuoskaudos - pasaulis suteiks progų dar labiau įsiskaudinti.

Mes renkamės, kaip reaguoti į įvykius ir kitų žmonių poelgius. Paleisk tikėjimą, kad esi silpnas, mažas ir bejėgis. Paleisk norą būti auka. Atsiverk ir paleisk visas nuoskaudas. Nuoskaudų mes laikomės, tikėdami, kad tokiu būdu nubausime skriaudiką, bet paklausk savęs: kam skauda?  Man ar kažkam kitam? Paleisk dėl savęs, dėl savo vidinės ramybės ir laisvės.

 

Gyvenimas jums visada pateiks tai, ko iš jo tikitės. O ko iš jo tikitės jūs pranešate jam savo jausmais ir įsitikinimais. Paleiskite, tai kas jums nenaudinga. Gyvenkite darnoje su savimi ir su pasauliu.

 

Būkite atidūs tam, ką spinduliuojate.