Straipsniai » Sąmoningumas

Sąmonės žemėlapis, energijos arba vibracijų kalibravimo lygmuo
Sąmonės žemėlapis, energijos arba vibracijų kalibravimo lygmuo

 

„Atsimink – kiekviena mintis, kiekvienas jausmas ir veiksmas kyla iš tos sąmonės, kurioje esi. Kai keičiasi tavo sąmonė, keičiasi mintys ir požiūris į pasaulį.“

 

Sąmonės žemėlapis

 

 

 

 

 

 

Šis žemėlapis yra vienas galingiausių įrankių dirbantiems su savimi žmonėmis. Tai klasikinės žmogaus evoliucijos „pakopos“, atspindinčios žmogaus požiūrį  į Dievą, į save, į gyvenimą ir į tiesą,  atskleidžiant žmogaus dvasios evoliucijos procesą nuo pačios žemiausios jos išraiškos (gėdos) iki pačios aukščiausios (nušvitimo).

 

Pirma, turint šį žemėlapį mes galime pamatyti kokioje augimo stadijoje esame. Nors  daugelis mūsų kasdien bando gyventi sąmoningai, tačiau neturėdami atspirties taško kur esame, mes tiesiog klampinėjame tamsoje.  Turėdami  žemėlapį mes galime nustatyti esamą stadiją. Kai mes galime tai įsivardinti, galime imtis reikalingų veiksmų kur norėtume judėti toliau.

 

Antra, šis žemėlapis mums atskleidžia kokie sąmoningumo  lygiai yra pasiekiami, suteikdamas šiokius tokius rėmus sąmoningam gyvenimui. Nežinodami aukščiausios sąmoningumo stadijos, kurią galime pasiekti, mes judame gerokai lėčiau ir nerealizuojame savo potencialo. Aiškiau suvokdami galimus sąmoningumo  lygius galime augti žymiai greičiau.

 

Galime aišku diskutuoti ar Hawkinso  idėjos yra išsamios ar tikslios, bet šis žemėlapis pradžioje mums suteikia labai gerą atskaitos tašką.

 

„Apmąstę šį žemėlapį, dažnas pajunta didelę atjautą gyvybei, visoms jos formoms ir išraiškoms. Žemėlapis aiškiai parodo, kad į sąmonės viršūnes galima pakilti net iš visai žemos padėties, tad visai beviltiškų situacijų nebūna, tiesiog kai kurias jų mes taip vadiname, tačiau tai tik mūsų požiūris.“

 

Ką reiškia būti sąmoningu? Būti sąmoningumu reiškia suvokti savo mintis, emocijas, savo egzistenciją, pojūčius ir aplinką.

 

Sąmoningumo lygis, kuriame  mes operuojame yra tarsi linzės per kurias žvelgiame į realybę. Suvokimai, įsitikinimas, mąstysena ir vertybės, kurių  mes laikomės yra esamo sąmoningumo rezultatas.

 

Kai patiriame sąmonės poslinkį neeilinio išgyvenimo, įžvalgos ar patirties metu – mes iš tikrųjų ištrūkstame  iš senosios sąmonės ir su ja susijusių senų įsitikinimų ir požiūrių sistemos. Tai tas pats kaip keisti senus lęšius, kuriais stebėjome realybę, į naujus. Nors objektai, kuriuos stebite išlieka tie patys, tačiau esamas sąmonės lygmuo įtakoja visas jūsų mintis, jausmus ir veiksmus, todėl mes taip skirtingai matome, jaučiame suvokiame, patiriame, išgyvename...

 

Galime tai sulyginti su trumparegyste. Jeigu jūs esate pačioje žemiausioje jos stadijoje, jūs nieko negalite matyti aplinkui ir turite gerokai  iškreiptą savęs ir pasaulio vaizdą.  Kiek geresnėje jos stadijoje, vizualinis rūkas  šiek tiek  išsisklaido ir jums tampa aiškesnis jūsų, pasaulio ir jūsų vietos pasaulyje vaizdas.  Jūsų vizija įgyja kontūrus ir yra tikslesnė. Kuo aukščiau kilsite, tuo aiškesnė pasaulio, kuris jus supa vizija.

 

Visus pokyčius sukelia jūsų sąmonės pokyčiai. Kelti savo sąmoningumą reiškia turėti aiškesnį realybės vaizdą. Tai jums leis kurti ir patirti laimę, džiaugsmą, meilę, ramybę bei pilnatvę gyvenime.

 

Sąmonės žemėlapis

 

Sąmonės žemėlapį sukūrė David Hawkins remiantis kineziologiniais, raumenų tyrimais ir testais. Jeigu jums įdomios techninės detalės, apie tai plačiau rašoma Hawkins knygoje „Galia ir jėga. Sąmonės anatomija. Slaptieji žmonių elgsenos faktoriai“ – tam skirti 2 skyriai, aiškinantys testų metodologiją ir rezultatų interpretavimą.

Iš šio testo, sąmonės/energijos lygis buvo kalibruojamas nuo 0 iki aukščiausio pabaigos – 1000 taškų. Šioje skalėje yra viso 17 skirtingų sąmonės lygių, kurie pažymėti skirtingose skalės taškuose.

Perėjimas nuo 0 iki 1000 balų žymi savosios pasaulėžiūros pokytį iš baimės pagrįstos sąmonės iki meile grindžiamos sąmonės.

 

17 sąmonės lygių

Žemiau yra pateikta visų lygių apibūdinimas, pradedant nuo žemiausio lygmens. Kai skaitysite, stebėkite, kuris lygis jums labiausiai rezonuoja.

 

1) Sąmonės lygmuo: Gėda (20)

Šis lygmuo – pavojingai arti mirties. Esantis šiame lygmenyje jaučiasi pažemintas, turi žemą savivertę, yra paranojikas. Įprastinė išraiška, kuris vibruoja šiame lygyje, tarsi jis/ji būtų „pametęs veidą“, nori būti nematomu, jaučiasi beverčiu. Kai kurie individai veikiami gėdos reakcijos tampa itin nelanksčiais ir /arba neurotiškais perfekcionistais.

Ilgą laiką vibruojant šiame dažnyje gali atvesti į sunaikinimą (savęs ar kitų), pavyzdžiui, savižudybę, čia kalibruoja serijiniai žudikai, prievartautojai, moraliniai ekstremistai, kurie vykdo „savo teisingumą“ kitiems. Gėda gali skatinti žiaurumą. Žmonių, kurių sąmonės lygmuo tarp 20-29, elgesys pavojingas. Jie gali virsti perfekcionistais, būti itin griežtais, užsispyrusiais ir netolerantiškais. Linkę į kaltinamojo pobūdžio haliucinacijas ir paranoją, keistus nusikaltimus.

Tokio žmogaus požiūris į gyvenimą yra kančia. Dievas yra niekinantis.

 

2) Sąmonės lygmuo: Kaltė ir noras save ar kitus nubausti (30)

Čia tvyro kaltės ir gailesčio jausmai. Naudojama sąmoningai arba nesąmoningai manipuliuojant, kad įteisinti tam tikras elgesio ar mąstysenos formas. Kaltė provokuoja įniršį, o žudymas neretai yra jo išraiška.

Šiame lygyje kultivuojama destrukcija. Požiūris į gyvenimą yra blogis, smerkimas. Dievas yra pagiežingas.

 

3) Sąmonės lygmuo: Apatija (50)

Nevilties ir bejėgiškumo būsena. Kai kas čia yra labai skurstantis ir priklausomas nuo kitų pagalbos, pavyzdžiui, benamiai, vargšai, senstantys. Kadangi šis lygmuo jaučiasi „sunkus“ ir aplinkinių vertinamas kaip našta, daugelis žmonių vengia vibruojančių šiame lygyje. Pavyzdžiui, mes matome kaip vargšai ir nelaimingi yra atstumiami nuo visuomenės. Mes taip pat dažnai matome, kai seni žmonės yra atstumiami jų pačių palikuonių, kurie juos mato kaip naštą ir įsipareigojimą.

Dažnai visuomenei trūksta motyvacijos jiems padėti, nes jie tiesiog vertinami kaip išteklių eikvotojai.

Apatija yra vilties netekimo būsena. Šis lygis siejamas su savęs atsižadėjimu, kas reiškia su vieno galios perdavimą kitiems. Požiūris į gyvenimą – beviltiškas. Dievas yra smerkiantis.

 

4) Sąmonės lygmuo Sielvartas (75)

Čia vyrauja liūdesio, praradimo ir gailesčio emocijos. Daugelis žmonių vibruoja šiame dažnyje netekčių metu – mylimųjų, santykių, nuosavybės, darbo, pinigų ir t.t. Pasekmės – gedulas, gailestis, įsikibimas į tai kas įvyko ir pan. Sielvartas  gali peraugti į klinikinę depresiją ir netgi tapti mirties priežastimi.

Sielvartaujantis pasaulį mato kaip liūdną ir nusiminusį. Požiūris į pasaulį yra tragiškas. Dievas yra žeminantis.

Sielvartas yra aukščiau nei apatijos lygmuo, nes šiame lygyje asmuo turi daugiau energijos, nepaisant netekties ir liūdesio.

 

5) Sąmonės lygmuo Baimė (100)

Baimė slopina energingumą, kūrybiškumą ir žmogus įstringa neveiklumo būsenoje. Tipinės baimės: atmetimo baimė, nesėkmės baimė, nežinomybės baimė, iššūkių baimė, senatvės baimė, mirties baimė, praradimo baimė, nepažįstamųjų baimė. Valdomas baimės žmogus atsakomybę už savo gyvenimą perduoda išorės jėgoms.

Baimių augimo galimybės yra tokios pat neribotos kaip ir žmogaus vaizduotė. Šiame lygyje, žmogui viskas neaišku ir baisu, įeinama į atsitraukimo būseną. Be to, baimė neleidžia žmogui augti.

Baimė veda į paranoją ir gali virsti manija. Santykių netekties baimė gimdo pavydą ir lemia nuolatinį aukštą streso lygį.  Baimės prislėgti žmonės be kitų pagalbos pasiekti aukštesnių lygių dažniausiai nesugeba. Todėl jie ieško stipresnių, įveikusių baimę, kad parodytų kelią iš šios vergovės.

Esantis šiame lygyje pasaulį matys bauginantį. Dievas yra baudžiantis.

 

6) Sąmonės lygmuo Noras (Troškimai) (125)

Norų lygmeny, troškimo emocija tampa dominuojančia. Žmonės siekia pinigų, namo, kelionių,  statuso kaip galutinio geresnio gyvenimo tikslo, viengungiai ilgisi santykių, tikėdami, kad santykiai juos užpildys ar net padarys juos laimingais.

Priklausomybės, žalingi įpročiai yra neįgyvendintų norų pasekmė, maisto, pramogų, apsipirkimo, galios, įtakos, valdžios troškimas ir t.t. Žmogus pakliūna į vergovės spąstus šiame lygyje, nes  troškimai – niekada nesibaigianti emocija, jie nepasotinami, kadangi jie yra nenutrūkstamai besitęsiantis energijos laukas. Užburtas norų ratas – vieną norą keičia kitas noras. Norai skatina kaupti ir gimdo godumą.

Gyvenimo požiūris – nuviliantis, nes niekada negausi visko ko nori. Norai yra aukščiau nei baimė, nes norai verčia stumtis į priekį ir imtis veiksmų, vietoje to, kad stovėti vietoje ar spraustis į kampą. Noras gali tarnauti kaip tramplynas į aukštesnius sąmonės lygius. Dievas yra neigiantis.

 

7) Sąmonės lygmuo: Pyktis (150)

Šiame lygyje vyraujanti emocija – neapykanta. Pyktis išreiškia save kaip apmaudą, nusivylimą ar net kerštą. Nors pyktis gali tapti žmogžudysčių ar karo priežastimi, kaip energijos lygmuo, jis yra gerokai toliau nuo mirties, negu žemiau jo esantys lygiai. Pyktis skatina ir destruktyvų, ir konstruktyvų elgesį.

Kai žmonės išsivaduoja iš apatijos ir sielvarto, įveikia baimę, jie pradeda norėti. Noras, jeigu nepatenkintas, sukelia nusivylimą, o tai gimdo pyktį.  Tad pyktis gali tapti atspirties tašku ir tramplynu į laisvę.

Šiame lygyje vyrauja agresija. O požiūris į gyvenimą – antagonistinis, kuriame vienas yra priešiškas ir nedraugiškas ir veikia proteste/sukilime prieš kitus. Dievas yra kerštingas.

 

8) Sąmonės lygmuo: Išdidumas (Puikybė) (175)

„Priešingai negu žemesniuose laukuose, pasiekę šį lygmenį žmonės jaučiasi pozityviai. Išdidumas it balzamas malšina žemesniuose lygiuose patirtą skausmą.“

Hawkinsas išskiria panieką kaip dominuojantį išdidumo jausmą, kylantį iš pranašumo jausmo. Išdidumas mūsų visuomenėje yra skatinamas ir laikomas pozityviu, kaip pavyzdžiui, priklausymas tam tikrai grupei, institucijai, kompanijai, nacijai, religijai, rasei. Tačiau tai veda į dvilypą požiūrį, kuris veikia kaip nematoma, žmonės skirianti jėga.

Asmeniniame lygyje žmogaus pasididžiavimas priklauso nuo turtų ar išorinių sąlygų, tačiau tai labai trapu, nes situacija ir aplinkybės bet kada gali pasikeisti.

Būdamas šiame lygyje ego išsipučia, vietoje to, kad matytų daiktus objektyviai. Arogancija ir neigimas – išdidumo pasekmė. Išpūstas ego labai pažeidžiamas. Išdidumas yra vis dar silpna būsena, nes gali greitai vėl patekti į gėdos zoną ir ši grėsmė kursto baimę.

Išdidumas blokuoja asmenybės augimą, nes neleidžia pastebėti savo trūkumų. Gyvenimo požiūris – reikalaujantis. Dievas yra abejingas.

 

9) Sąmonės lygmuo: Drąsa (200)

Čia pirmą sykį iš tikrųjų pasirodo Galia. Teigimas (patvirtinimas) yra esminė emocija. Tai skiriamasis Jėgos ir Galios taškas, kai žmogus pradeda kurti pokyčius naudodamas konstruktyvias galias, o ne naikinančias jėgas. Tai pirmasis pabudimo taškas kai žmogus pradeda busti iš „miegančio zombio“ būsenos. Iki šio taško pasaulis atrodė beviltiškas, tragiškas, gąsdinantis, reikalaujantis.

Žmonės esantys žemiau 200 ribos sau atrodė kaip aukos, priklausomos nuo gyvenimo malonės ir veikiamos išorinių pasaulio jėgų.

Drąsos lygyje pasaulis regimas kaip įdomus ir pilnas galimybių. Tai įgalinimo vieta. Ji pažymi aktyvaus augimo pradžią – jeigu egzistuoja  spraga – žmogus veiks, kad ją užpildyti. Tai gali būti ir naujų darbo įgūdžių mokymasis, švietimasis, asmeninio tobulėjimo siekimas. Požiūris į gyvenimą – viskas yra įmanoma, nes asmuo gali panaudoti jėgą tam, kad susitvarkyti su gyvenimo situacija. Žmonės esantis  200 lygyje ir aukščiau suvokia, kad laimė ir gyvenimas yra jų viduje. Dievas čia – leidžiantis.

 

10) Sąmonės lygmuo: Neutralumas (250)

Vyraujanti emocija pasitikėjimas ir saugumas. Šiame lygyje žmonės nevertina, yra objektyvūs ir gali matyti visa kaip yra. Jie nėra prisirišę prie nuosavybės, situacijų, rezultatų ir gali atlaikyti gyvenimo netikėtumus. Jeigu jie kažko negali gauti, jie vienodai patenkinti gaudami ir kažką kitą.

Neutralumo jėga ateina iš pozityvios erdvės, kurioje asmuo atpažįsta savo vidines galias ir galimybes, nejaučia noro kažkam kažką įrodyti.

Būti neutraliu reiškia neprisirišti prie situacijos ir savo veiklos rezultatų. Keičiasi žodžio „sėkmė“ suvokimas. Su tokias žmonėmis lengva, jie nekonkuruoja ir nekonfliktuoja, nesmerkia, nekaltina nei kitų, nei savęs. Vertina laisvę, aplink nori matyti laisvus žmones, todėl juos sunku valdyti ar kontroliuoti.

Gyvenimas yra puikus, kad ir kaip viskas bevyktų. Dievas yra – įgalinantis.

 

11) Sąmonės lygmuo: Ryžtas (310)

Čia labai daug optimizmo. Būdamas ryžto būsenoje, asmuo yra atviras bet kam ir viskam – jie nėra susaistyti kažkieno nuomonės ar apribojimų. Pavyzdžiui, jis/ji gali imtis juodo darbo, jeigu negali gauti darbo kažkur kitur. Skirtumas tarp žemesnių lygio ir ryžto lygmens yra tas, kad čia norima padaryti dalykus gerai, vietoj to, kad tiesiog daryti (darymas dėl darymo). Čia greitai atsistatoma jeigu nesiseka, yra lengvas, lankstus ir atviras. Juos lengvai pasigauna sėkmė.

Čia aukšta savivertė ir savigarba, atjautumas ir jautrumas aplinkai ir pasauliui.

Procesas per kurį einama – ketinimas (padaryti viską). Gyvenimas yra – viltingas. Dievas yra – įkvepiantis. Šiame lygyje žmonėms itin sekasi karjera, naujų dalykų pradžia.

 

12) Sąmonės lygmuo: Priėmimas (350)

Šis taškas žymi antrą individo budimo (transformacija) fazę, kurioje jis/ji galutinai pabunda iš miegančios būsenos. Čia, asmuo suvokia, kad jis yra Kūrėjas ir savo gyvenimo šaltinis. Jis prisiima atsakomybę už savo gyvenimą, užuot delegavęs jį kitiems.

 

„Visi žemiau 200 lygmens esantys žmonės dažnai jaučiasi  bejėgiai ir regi save kaip nuo gyvenimo malonės priklausančias aukas, kai laimės ar problemų šaltiniu tampa „išorinis pasaulis“. Tačiau kylant aukštyn aiškėja, kad laimės būsena priklauso nuo tavo paties vidinės būsenos, širdies.“ David R. Hawkins Power vs. Force

 

Jis/ji suvokia  šeimos, visuomenės, tautos, religijos, darbo socialinius konstruktus, sugeba įžvelgti supančius ribojančius įsitikinimus, požiūrius, sąlygotumus ir yra pajėgus/-ji kurti savo gyvenimą  virš ir už šių socialinių konstruktų. Čia dominuoja emocinė ramybė, prasiplečia pažinimo galimybės.

 

Gyvenimo priėmimo nereikėtų painioti su pasyvumu, nes pasyvumas yra vienas apatijos simptomų. Čia kalbame apie tokį priėmimą, kai „plaukiame“, neapsiribodami konkrečiais planais.  Dalykai matomi be iškraipymų ar klaidingų interpretacijų. Mūsų nebedalija konfliktai ar pažiūrų priešybės, mes suvokiame ir gerbiame žmonių teisių lygybę. Tai nereiškia, kad visi turi būti vienodi, priėmimas žmones sujungia, o ne skirsto.

 

Būdingas elgesys šiame lygyje bus priėmimas (vietoje atmetimo), ieškojimas sprendimų (vietoj vertinimo – gerai/blogai), ilgalaikė perspektyva (vietoj trumpalaikės), harmoningo gyvenimo siekis užuot neigus jį, siekimas augti ir tobulėti. Atleidimas ir dėkingumas yra dominuojanti emocija. Procesas per kurį einama – transcendencija ([lot. transcendens — peržengiantis). Gyvenimas yra – harmoningas. Dievas yra – gailestingas.

 

13) Sąmonės lygmuo: Racionalumas (protas, prasmė) (400)

Čia viršų ima intelektualumas. Asmuo, prieš padarydamas išvadas, iki begalybės, detaliai analizuoja didžiulius kiekius informacijos. Tai mokslo ir filosofijos lygmuo. Tai vieta kurioje kalibruoja didieji pasaulio mąstytojai, išradėjai ir mokslininkai.

Racionalumas savaime nėra tiesos radimo įrankis. Jis sukuria milžiniškus dokumentų ir informacijos kiekius, tačiau nesugeba apibendrinti ir padaryti gilesnių išvadų. Efektyvus techniniame pasaulyje, kuriame dominuoja logika, paradoksalu, tačiau tai yra didžiulis barjeras pakeliui į aukštesnius sąmoningumo lygmenis. Šį lygmenį  pasak Hawkins, peržengia tik 4 procentai pasaulio gyventojų.

Gyvenimas yra – prasmingas. Dievas yra išmintingas.

 

14) Sąmonės lygmuo: Meilė (500)

Tai reprezentuoja besąlygišką meilę – tyrą, nekintamą ir nuolatinę. Tai ką pasaulis vadina meile – tėra intensyvus emocingumas, apjungiantis fizinį potraukį, geismą, savininkiškumą, siekį kontroliuoti, priklausomybę ir erotizmą. Dažniausiai kylančią iš išdidumo (savininkiškumas ir noras kontroliuoti). Tai greit praeina ir nėra pastovu. Po šia „meile“ dažnai slepiasi pyktis, pavydas ir net neapykanta. Tai nėra tikra meilė.

Meilė – egzistencinė būsena, ypatingas santykis su pasauliu, ji nėra intelektuali ir kyla iš širdies, o ne iš proto.

Šiame evoliucijos lygmenyje dominuoja gebėjimas įžvelgti visa ko esmę ir akimirksniu intuityviai suvokti problemos visumą. Racionalumas (protas) tvarkosi su detalėmis, o meilė – su visuma. Tai sugebėjimas, dažnai priskiriamas intuicijos sričiai – tiesą suvokti akimirksniu ir be proto pagalbos. Procesas kurį pereinama – apreiškimas. Gyvenimas yra malonus. Nėra atskyrimo, baimės ar negatyvumo.  Dievas yra mylintis.

Tik 0,4 procento kada nors pasiekia besąlygiškos meilės lygmenį ties 540.

 

15) Sąmonės lygmuo: Džiaugsmas (540)

Dominuojanti emocija – ramybė ir vidinis džiaugsmas. Tai vidinis džiaugsmas kylantis iš vidaus nei priklausantis nuo išorės sąlygų. Tai egzistencinė būsena.

Tai lygis kuriame prasideda šventųjų, dvasinių gydūnų ir smarkiai evoliucionavusių dvasinių mokinių sritis. Šiam energijos laukui būdinga milžiniška kantrybė ir pozityvus požiūris net ilgalaikių sunkumų akivaizdoje. Pasaulis – tobulas ir gražus. Skiriamasis bruožas – atjauta.

Šį lygį pasiekę žmonės sugeba daryti poveikį kitiems. Vienas iš požymių – spinduliuojančios akys. Norima tarnauti ne konkretiems žmonės, o visai žmonijai, visai gyvybei. Asmeninė valia susijungia su Dievo valia. Šiame lauke gali vykti reiškiniai, kuriuos paprastas žmogus gali vadinti stebuklais – tai šio energijos lauko galios išraiška.

Procesas – transfigūracija (pasikeitimas) – asmuo spinduliuoja.  Gyvenimas – išbaigtas. Dievas – viena.

 

16) Sąmonės lygmuo: Ramybė (600)

Emocija – Ši būsena itin reta. Šiame lygmenyje, nebėra jokio skirtumo tarp stebėtojo ir objekto.  Jie susilieja ir tampa viena Esybe. Žmonės čia tampa dvasiniais mokytojais, didžiais genijais, dirbančiais žmonijos labui. Šiame lygmenyje peržengiamos įprastinės religinės struktūros ir pakeičiamos tyru dvasingumu, kuris ir yra visų religijų šaltinis.

Išskirtinis 600 lygmens bruožas yra atjauta –  ji įkvepia ir motyvuoja visus žmogaus veiksmus.

Pasaulio suvokimas šiame lygmenyje ir aukščiau tampa ypatingas: toks žmogus viską regi tarsi sulėtintai, viskas pakibę laike ir erdvėje, tačiau niekas nestovi vietoje, viskas gyva, viskas spinduliuoja ir vyksta nesibaigiantis evoliucijos šokis.

Lygmenyje nuo 600 iki 700 yra didieji dailės, muzikos ir architektūros darbai. Jie gali mus įkvėpti ir pakylėti nors kelioms akimirkoms iki šio lygmens būsenos. Procesas – nušvietimas. Gyvenimas – tobulas. Dievas – visa apimantis.

 

17) Sąmonės lygmuo: Nušvitimas (700 -1000)

Emocija – nenusakoma, kitais žodžiais – neapsakoma. Tai žmonijos evoliucijos viršūnė. Tai didžiųjų Asmenybių lygmuo – jie davė pradžią dvasiniams modeliams, kuriais daugybė žmonių seka per amžius. Tai Didieji Įsikūnijimai – Viešpats Krišna, Viešpats Buda, Viešpats Jėzus. Visi jie susiję su dieviškumu. Tai labai galingo įkvėpimo lygmuo.

„Šios būtybės kuria energetinius atraktorių laukus, kurie paveikia visą žmoniją ir tas poveikis trunka ištisus amžius. Nebelieka individualaus savo Aš, patiriamas tapatumas su Visatine Sąmone, arba dieviškumu. Tokia transcendencija yra žmogaus sąmonės evoliucijos viršūnė.“ David R. Hawkins

Savasis aš grįžta atgal į visatinį AŠ. Tai nedualumo, visiškos vienovės lygmuo.

Procesas – grynoji sąmonė. Gyvenimas – TIESIOG YRA. Dievas – PATS. Siekdami aukščiausio savo potencialo, apimančio visą mūsų gyvenimą, turime siekti aukščiausio įmanomo lygmens, t.y. nušvitimo.

 

Kaip kelti vibracijas? 

Bet kuri būsena, kurią patiriame, tėra mūsų pasirinkimas. Kai esame pikti, bijome, nedrįstame, pavydime, abejojame, sielvartaujame, mums atrodo, kad taip jaučiamės dėl išorinių aplinkybių. Tačiau, mes visada galime rinktis kaip reaguoti. Tereikia suprasti, kad pyktis, liūdesys, pavydas, baimė - stresinė būsena, tikrai nepadės išspręsti esamos situacijos. Esame įpratę, kad viskas vyksta savaime ir mūsų jausmai nuo mūsų nepriklauso, tačiau sąmoningai priėmę spręndimą, lengvai galime pakeisti esamą nemalonią būseną į pasirinktą būseną. 

Užtenka nuspręsti ir žengti žingsnį aukščiau to jausmo, kuriame esame, kurį dabar pastebime, kuris mus šiuo metu valdo. Tarsi palipėtume vienu laipteliu aukščiau esamos emocijos. Visai nesvarbu kokia tai emocija, būsena... tik vienu laipteliu aukščiau, nei tai ką patiriame. 

Pvz.: Jei bijome, pykstame, nekenčiame... "Ar gali palipti aukščiau šios emocijos? Stbėti ją? Leisti jai skleistis ir augti? Ar gali leisti jai išsisklaidyti, ištirpti ir transformuotis į meilę? 

Taip dirbame su visais jausmais, kol jaučiame drąsą ir neutralumą, tuomet galime rinktis kilti dar aukščiau. Kilti į meilę, džiaugsmą ir ramybę.

 

Apie skaičius

Tai logaritminiai , o ne aritmetiniai skaičiai. Nedidelis kelių taškų „ūgtelėjimas“ gali reikšti didžiulius pokyčius.

Pavyzdžiui, 100 ir 105. Nors aritmetiškai tai tik +5 taškai, tačiau algoritmo sąlygomis +5 reiškia 100 000 (10^5) dydžio skirtumą!

Tai reiškia, kad jeigu jūs esate kaltės ar apatijos lygyje, pakėlę savo sąmonę +5 taškais jūs pasiekiate įspūdingo pasikeitimo ir pagerėjimo jumyse pačiuose ir jūsų gyvenime, o tam tikru mastu galima paveikti visą visuomenę.

 

Apie sąmonės lygius

Sąmonės lygis, kuriame jūs esate esamu momentu – yra visų sąmonės lygių kuriuose jūs operuojate vidurkis.

Asmuo paprastai vibruoja nusistovėjusiame sąmonės lygyje, kuris gali kisti keliais laipteliais aukštyn ar žemyn, priklausomai nuo situacijos. Kiekviena mintis, kiekvienas jausmas ir kiekvienas veiksmas kurį atliekate kiekvienoje situacijoje, kyla iš tam tikro sąmonės lygmens; visi jie gali būti susumuoti ir identifikuotas atitinkamas lygis, kuriame jūs esate.

Labai retai kas išlaiko tokią pat sąmonę ilgą laiko tarpą. Netgi tą pačią dieną jūs galite operuoti iš kelių skirtingų sąmonės būsenų.

Priklausomai nuo to kaip asmuo susidoroja su stresu, jo sąmonės lygmuo po slėgio gali šoktelti ir į aukštesnį laiptelį.

 

Jėgos ir Galios lygių skirtumas

200 –asis lygmuo yra kritinis taškas, atidalijantis jėgos (arba melo) ir galios (tiesos) sritis.

Hawkinsas segmentuoja sąmonę į dvi pagrindines kategorijas – viena yra remiama Jėga (<200), kita Galia (>200). Žmonės esantys jėgos dažnyje vibruoja baime grįstas emocijas. Jie yra labiau linkę kontroliuoti kitus ir save (priespauda, jėga, prievarta, manipuliavimas, smurtas) norėdami pasiekti savo norimų rezultatų. Pavyzdžiui, nusikaltimai, karas, tam tikra valstybinė politika, užgauliojimas, autoritarinis lyderystės/vaikų auklėjimo stilius.

Žmonės esantys galios zonoje (meilė, empatija, supratimas) vibruoja meile grįstomis emocijomis. Jie susiderina su esamu dabarties momentu ir Visata, tokiu būdu siekdami savo norimų rezultatų.

Kai tik jėga susitinka su galia, ji neišvengiamai laimi. Pavyzdys Mahatmos Gandi (760) ir Britanijos kolonijinės imperijos (175) pozicijų susidūrimas.

 

„Galia visada kyla iš prasmės ir yra susijusi su gyvybės palaikymu. Galia yra susijusi su tauriausiomis ir kilniausiomis žmogaus savybėmis, o jėga – su žemiausiomis. Jėga susijusi su dalimis, galia –  su visuma. Jėga visada nusileidžia galiai – pagal fundamentalius fizikos dėsnius taip ir turi būti. Jėga automatiškai sukuria atoveiksmį, o galia ramiai stovi. Ji tarsi statinis laukas. It gravitacija, kuri yra statiška, nejudanti, tačiau verčia judėti visus objektus.

Jėga nuolat kovoja, prieš ką nors juda, o galia lieka rami, ji nekovoja. Jėgai nuolat reikia energijos, ji nuolat vartoja, o galia tobula savaime, jai nieko nereikia – priešingai ji skleidžia gyvenimo energiją ir palaiko. Galia tai atjauta ir pozityvi jausena, jėga – kritika, smerkimas, neigiami jausmai. Jėga gali suteikti pasitenkinimą, tačiau džiaugsmą atneša tik galia.

Galia kyla iš sąmonės, o jėgos šaknys yra materialiame pasaulyje. Vienas jėgai būdingų bruožų yra arogancija ir pompastika, o galiai būdingas kuklumas, jinai nesididžiuoja. Jėga poliarizuoja, skaldo ir dalija, todėl silpnėja, o galia vienija ir stiprėja.

 

Galia traukia, o jėga atstumia. Galia tarnauja kitiems, o jėga yra savanaudiška. Jėga yra ribota, o galia beribė. Galios pasaulyje svarbiausia – laisvė ir visų bendra nauda.

 

Išskirtinis jėgos politikos bruožas yra tas, kad ji nepajėgia toleruoti kitokios nuomonės.

Visi Didieji Mokytojai žmonijos istorijoje iš esmės mokė tik vieno dalyko: atsisakyti jėgos ir susieti su galia.“

 

Galios ir Jėgos pavyzdžiai:

 

Galia (<200) Jėga  (>200)

Gausus             Besaikis

Labdaringas      Išlaidus

Atjautus            Gailintis

Globalus           Lokalus

Apgalvojantis    Išskaičiuojantis

Dorybingas       Pamokslaujantis

Įvertinantis       Vertinantis

Vedantis           Verčiantis

Teisingas          Baudžiantis

Paslaugus        Besikišantis

Pastabus          Įtarus

Patriotiškas      Nacionalistiškas

Taupus             Šykštus ir t.t.

 

Bet koks sąmonės augimas ženkliai keičia jūsų patyrimus.  Tačiau yra keli lygiai, kuriuose šuolis yra tikrai ypatingas. Pirma, tai yra Drąsa, kuri atskiria Jėgos lygius (<200), nuo Galios lygių (>200). Tai pirmoji pabudimo iš miego  stadija. Antroji yra Priėmimas, kuriame Jūs atpažįstate, kad tai jūs esate sąmoningas savo gyvenimo ir viso kas jame yra Kūrėjas. Tai taškas – transformacija, kuriame jūs galutinai pabundate iš  vaikščiojančio „zombio“, aukos būsenos.

Kai pasiekia 500 ribą, kitų žmonių laimė tampa jo esminiu veiklos motyvu. Nuo 700-1000 gyvenimas skiriamas visai žmonijai gelbėti.

 

Svarbiausias, pirmas žingsnis kiekvienam individui yra peržengti 200 ribą, joje mes užčiuopiame galią, o nuo 350 mes jau galime spręsti socialines problemas.

 

Masinė žiniasklaida, televizija nuolat kalibruoja ir laiko visuomenę – puikybės, troškimų, baimės ir net žemesnėse būsenose.

 

Galime peržiūrėti keletą iš jų. Holivudo filmai (iš Hawkins paskaitos):

Filmai:

Kristaus kančia: 190 (Puikybė)

Godzila: 180 (Puikybė)

Krikštatėvis: 155 (Pyktis)

Matrica: 150 (Pyktis)

Amerikos grožybės:  140 (Pyktis)

Terminatorius: 125 (Troškimai)

Avinėlių tylėjimas: 45 (Apatija)

 

Lietuvoje ir pasaulyje masinės žiniasklaidos priemonės, televizija (tai, visų pirma, ne informavimo, o  masių valdymo priemonės) – vibruoja žemiau 200 lygio lygmens – taip įkalindamos masių sąmonę baimėje, apatijoje, pyktyje ir žemesniuose troškimuose.

 

Lietuvoje. TV laidos (vibruoja nuo – iki):

 

Panorama, LNK, TV3 žinios –  Kaltė (30) – Pyktis (150)

Nuo …Iki – Noras (125) – Puikybė (175)

Prieš srovę –  Kaltė (30) – Baimė (100),

Kakadu – Baimė (100) – Išdidumas (175)

Moterys meluoja geriau – Baimė (100) – Išdidumas (180)

Šok su manim – Noras (125) – Puikybė (175)

 

Žurnalai ir internetiniai portalai: (visi žemiau nei 200)

 

Žmonės: Noras (125) – Puikybė (180)

Lietuvos rytas: Kaltė (30) – Pyktis (150)

Delfi:  Baimė (100)

15 min: Baimė (100)

 

Parengta Pagal David R. Hawkins "Galia ir Jėga"