Straipsniai » Sąmoningumas

Tai ko tu ieškai, jau yra tavyje
Tai ko tu ieškai, jau yra tavyje

 

Meilė, ramybė ir džiaugsmas (pilnatvė) – prigimtinė kiekvieno žmogaus būsena

 

Nuo pat gimimo žmogus siekia, kad jo gyvenimas visada būtų sklidinas meilės,  ramybės ir džiaugsmo. Kiekvienas mūsų norime mylėti ir būti mylimi, dovanoti ir patirti džiaugsmą, gyventi ramybėje,  taikoje ir pilnatvėje. Kai žmogus myli ir yra mylimas, jis jaučiasi gerai, jo viduje įsigali tyla, ramybė ir džiaugsmas. Tokią būseną patiriantis žmogus jaučiasi iš tikrųjų laimingas, todėl siekia ją išsaugoti visomis išgalėmis.

 

Ar įmanoma pasiekti tokią būseną ir ją nuolatos išlaikyti? Paklauskite bet kurio žmogaus jo gyvenimo saulėlydyje: „Ar patyrėte džiaugsmą kiekvieną savo gyvenimo akimirką?“ Ir jis atsakys: „Ne.“ Vėl paklauskite jo: „Ar visuomet jūsų gyvenimas buvo kupinas ramybės?“ Ir vėl išgirsite atsakymą: „Ne.“ „Ar visą nugyventą laiką jus lydėjo meilė?“ – ir vėl atsakymas bus neigiamas.

 

Nuolatinė  paieška, nenumaldomas poreikis tai patirti byloja apie tai, kad žmogus iš tikrųjų ieško savo prigimtinės būsenos. Tačiau nesuvokia, nežino, nesupranta,  kur ir kaip reikia ieškoti, kaip tai atrodo ir ką reikia daryti, kad tai patirtų. Todėl ima ieškoti išoriniame, aplinkiniame pasaulyje: santykiuose su tėvais, draugais, giminaičiais, kiek vėliau – su sutuoktiniu, vaikais.

 

Tačiau, kad ir kiek žmogus ieškotų, kad ir kiek meilės, džiaugsmo ir ramybės jam suteiktų aplinkiniai, kad ir kaip stengtųsi patirti šias būsenas išoriniame pasaulyje, jis niekada negalės pajausti visos šių jausmų gelmės ir pilnatvės. Kitaip tariant, jis niekada nepasisotins, jokiomis aplinkybėmis ar sąlygomis negalės tvirtai sau pasakyti: „taip, dabar jau viską gavau, man gana, jaučiu pilnatvę.“ Kodėl taip yra?

 

Būtina aiškiai suvokti: visos tauriosios savybės, kurių šaltinio ieškote kituose žmonėse, visos būsenos, kurias norite patirti nuolatos – tai prigimtinė mūsų būsena, kurios nerasite išoriniame pasaulyje.

 

 Iš tikrųjų kiekvienas žmogus šiomis paieškomis trokšta suprasti esmę ir nenumano, jog visos  šios dieviškosios savybės, būsenos slypi  kiekviename mūsų. Jų net nereikia niekur ieškoti: nei kituose žmonėse, nei apskritai išoriniame pasaulyje. Visos dieviškosios savybės ar būsenos, taigi ir tikroji meilė, ramybė ir džiaugsmas jau glūdi mumyse... Pilnatvė yra mumyse.

 

O ir kaipgi jų gali ten nebūti, jei Dieviškoji energija yra kiekviename mūsų?! Šaltinio jėga, energija yra neaprėpiama, niekuo neribojama. Ši energija visur ir visame kame. Kūrybinė energija egzistuoja kiekviename erdvės ir laiko taške, visų rūšių materijoje ir žmogaus sieloje, žmogaus viduje.

 

Todėl jei iš tikrųjų norite patirti pilnatvę, su niekuo nesulyginamą meilės, ramybės ir džiaugsmo būseną, ieškokite jos savyje. Neverta jos tikėtis iš išorinio pasaulio.

 

Tam, kad patirtumėte nuolatinę meilę, džiaugsmą ir ramybę, būtina pačiam keistis ir tobulėti. Nereikia kažko kažkur ieškoti, tiesiog reikia keistis, valytis pačiam. Pradėjęs dirbti su savimi, valyti savo vidų, pamažu pajausite pilnatvę savyje.

 

Tik paleidę, išsilaisvinę iš skausmo, pykčio, kančios, gėdos, baimės, abejonių, pavydo, iliuzijų, išdidumo, nusivylimo bei kt. emocijų ir neramių minčių, atidengsite brangakmenį, kurį slepiate giliai savo viduje, po visais šiais emocijų sluoksniais. Surasite savyje tai kas yra amžina ir niekados nekinta, suvoksite Esu, tiesiog Esu – pilnas, amžinas, beribis... nebeliks jokių abejonių „Aš esu pilnatvė, aš esu meilė, ramybė ir džiaugsmas“

 

Prie šios būsenos galima prisijungti iš karto, nereikia paleidinėti, valytis metų metus. Gali tai patirti jau dabar.

Įsivaizduok, kad neturi atminties, nežinai, kas buvo vakar, neturi jokio žinojimo apie rytojų, tu net nežinai savo vardo, baltas lapas... tuomet neri tiesiai ten, tiesiai į tai kas esi... 

 

Meditacija „Tai ko tu ieškai, jau yra tavyje“

 

Aš galiu ir tau padėti rasti vidinę ramybę savyje, kad galėtum vėliau tai praktikuoti savarankiškai, net jei niekada nesi bandęs medituoti ar paleidinėti.

 

registruokis nemokamai 30 min. emocijų paleidimo sesijai: http://vidineramybe.lt/paslaugos/kons...